ภาวะ MIS-C ในเด็ก ที่เกิดจากการติดเชื้อ COVID-19

MEDICAL COVID-19

16/04/2021

Medical Tribune

มีรายงานในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับกรณีการเกิดภาวะ MIS-C ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะหลายส่วนทั่วร่างกายในเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) สมาคมโรคคาวาซากิแห่งประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งเตือนต่อสมาคมวิชาการ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเด็กที่เกิดภาวะ MIS-C เช่น อาการ ภูมิหลัง การลุกลาม ผลการวินิจฉัย ฯลฯ โดยทางสมาคมได้เตือนให้แผนกโรคระบบทางเดินอาหาร, แผนกฉุกเฉิน, แผนกโรคหัวใจ, แผนก ICU, แผนกโรคติดเชื้อ, แผนกฉุกเฉินสำหรับเด็ก และแผนกกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจ “มีผู้ป่วยลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ไปตรวจตามสถานที่หรือแผนกในโรงพยาบาลต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุหรืออาการ”

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us