การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ป่วย FAP ด้วยแอสไพริน

MEDICAL Oncology

09/04/2021

Medical Tribune

Familial Adenomatous Polyposis (FAP) เป็นโรคที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบยีนเด่นของโครโมโซมร่างกาย (autosomal dominant inheritance) ที่ทำให้เกิด adenomas (polyps) มากกว่า 100 ติ่ง ในลำไส้ใหญ่ เนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีน APC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง มักพบบ่อยในเด็กช่วงอายุ 11-19 ปี คาดว่าผู้ป่วยในญี่ปุ่นมีประมาณ 7,300 ราย โดยผู้ป่วยเกือบทุกรายหากไม่ได้รับการรักษา เมื่อถึงช่วงอายุ 60 ปี โรคจะพัฒนาไปเป็น colorectal cancer และมีวิธีการป้องกันเพียงวิธีเดียว คือการทำ total colectomy ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ทำให้คณะวิจัย นำโดย Hideki Ishikawa และ Michihiro Mutoh ศาสตราจารย์ด้าน molecular targeted preventive medicine ที่ได้รับการแต่งตั้งพิเศษ จาก Kyoto Prefectural University of Medicine ได้ดำเนินการศึกษาชื่อ J-FAPP Study IV ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ double-blind, randomized controlled trial ของการใช้ low-dose aspirin ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย FAP ที่ไม่เคยรักษาด้วย colectomy และได้รายงานใน Lancet Gastroenterol Hepatol (ฉบับออนไลน์, 1 เมษายน 2021) ว่า low-dose aspirin ช่วยยับยั้งการเติบโตของ colorectal polyps ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยทางคณะวิจัยมีเป้าหมายที่จะทำให้ยา low-dose aspirin เป็นยาป้องกันโรคมะเร็งตัวแรกของญี่ปุ่นที่อยู่ภายใต้สิทธิประกันสุขภาพ

Related News

การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หย...

08/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

เพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในผู้ป่วยโรคจิตเภทด้วยวิธีชักจูงรายบุคคล

การเพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง จำเป็นต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในประชากรที่มีอัตราการตรวจคัดกรองโรคต่ำ ดังนั้น Masaki Fujiwara และคณะจา...

27/08/2021

MEDICAL Psychiatry

แบคทีเรียในช่องปาก 4 ชนิดเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

กลุ่มวิจัยร่วมของศาสตราจารย์ Tsuyoshi Sugiura จาก Department of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Science, Kagoshima University และคณะจาก Departme...

12/10/2021

MEDICAL Internal Medicine

ผู้ที่ใช้ยา aspirin มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ลดลง 29%

Eugene Merzon และคณะจาก Tel-Aviv University ประเทศอิสราเอลได้ดำเนินการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2...

26/03/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us