ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ insulin มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า

MEDICAL Internal Medicine : Diabetology

01/04/2021

Medical Tribune

โดยปกติผู้ป่วยเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (early mortality) เพิ่มขึ้น You-Bin Lee และคณะจาก Sungkyunkwan University of Medicine ประเทศเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการศึกษาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาด้วย insulin ในผู้ป่วยเบาหวาน กับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น CVD และ early mortality โดยทางคณะวิจัยได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร J Diabetes Investig (วันที่ 4 มีนาคม 2021, ฉบับออนไลน์) ว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาด้วย insulin มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า

Related News

ประสิทธิภาพของการลดน้ำหนักจากการใช้ semaglutide และ liraglutide

จากผลลัพธ์ของการศึกษา STEP8 แบบ randomized controlled trials เพื่อเปรียบเทียบผลการลดน้ำหนักจากการใช้ GLP-1 receptor agonist 2 ชนิด (ยาฉีด) ในตัวอย่างป...

24/02/2022

MEDICAL Internal Medicine

การวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเหงื่อแบบ real-time

นักวิจัยจาก Penn State University พัฒนาหน้าจอมอนิเตอร์แบบสวมใส่ ที่จะช่วยวัดระดับกลูโคสจากเหงื่อได้แบบ real-time เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องวัดระ...

04/11/2021

MEDICAL Medtech

อายุจะยืนยาวหากนอนเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การนอนหลับมากเกินไปหรือการนอนหลับน้อยเกินไปอาจเป็นปัจจัยทางพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต Thomas Svensson และคณะ...

23/09/2021

MEDICAL General Practice

ปัจจัยที่ใช้ทำนายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

ผู้ป่วย slowly progressive type 1 insulin-dependent diabetes mellitus (SPIDDM) ที่ positive ต่อ anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) ซึ่งเป็น autoan...

20/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us