แพทย์จีนในปักกิ่ง ใช้เทคโนโลยี 5G ‘ผ่าตัดตา’ ให้ผู้ป่วยในซินเจียง

MEDICAL Surgery

30/03/2021

สำนักข่าว XINHUA THAI

ปักกิ่ง, 29 มี.ค. (ซินหัว) — คณะแพทย์ในนครหลวงปักกิ่งทางตอนเหนือของจีน ทำการผ่าตัดตาให้ผู้ป่วย 3 ราย ซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลถึง 3,000 กิโลเมตร ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี 5จี (5G)

Related News

ตรวจโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยพยาธิตัวกลม

เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิตัวกลม (nematode) ไวต่อกลิ่นมาก เมื่อรับรู้กลิ่นเฉพาะของมะเร็งในปัสสาวะมนุษย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมดึงดูดด้วยการย้ายไปบริเวณนั้น ส่...

01/10/2021

MEDICAL Oncology

การป้องกันความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกด้วยดนตรี

ความวิตกกังวลและความเครียดจะกระตุ้น sympathetic nervous system ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น (Cogn Behav Ther 2006; 35: 216-225) ใ...

07/09/2021

MEDICAL Ophthalmology

หุ่นยนต์ตัวแรกของประเทศญี่ปุ่น “Hinotori” ได้รับการอนุมัติเพื่อเป็นผู้ช่วยในการผ่าตัด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2020 บริษัท Medicaroid ประกาศว่าประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้ "Hinotori" หุ่นยนต์ผู้ช่วยในการผ่าตั...

10/09/2020

MEDICAL Medtech

อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ตัดรยางค์ส่วนล่างสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเบาหวานถึง 10 เท่า

Fumika Kamitani และคณะจาก Department of Diabetes and Endocrinology, Nara Medical University ใช้ข้อมูลใบเสร็จ / การตรวจสุขภาพจาก The National Database ...

16/09/2021

MEDICAL Surgery

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us