ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 กว่า 20% เสียชีวิตภายใน 1 เดือน

MEDICAL COVID-19

16/03/2021

Medical Tribune

ที่ผ่านมามีการรายงานว่า โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้พยากรณ์โรค COVID-19 ของผู้ป่วยไม่ดี เป็นผลให้ Matthieu Wargny และคณะจาก University of Nantes ประเทศฝรั่งเศส ได้ดำเนินการศึกษาแบบ multicenter, retrospective study ชื่อว่า CORONADO (Coronavirus SARS-CoV-2 and Diabetes Outcomes) ร่วมกับสถานพยาบาลจำนวน 68 แห่งในฝรั่งเศส เพื่อให้เข้าใจการพยากรณ์โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 และได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร Diabetologia (2021; 64: 778-794) ว่า ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 เสียชีวิตภายใน 28 วันหลังเข้ารับการรักษา โดยการศึกษาดังกล่าวยังได้เปิดเผยถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายกลับบ้าน (hospital discharge) และการเสียชีวิตภายใน 28 วันหลังเข้ารับการรักษา อีกด้วย

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us