การปลูกถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ในอุจจาระมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย melanoma ที่ดื้อต่อการรักษา

ในการศึกษาที่ผ่านมาเคยมีการรายงานว่า องค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ป่วย มีผลต่อประสิทธิภาพของการรักษามะเร็งด้วยยา anti-PD-1 antibody ด้วยเหตุนี้ ทำให้ Diwakar Davar และคณะจาก University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา ดำเนินการศึกษาระยะที่ 2 แบบ proof-of-concept เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปลูกถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ในอุจจาระ (fecal microbiota transplantation; FMT) ต่อการรักษาด้วยยา anti-PD-1 antibody โดยการทำ FMT ในผู้ป่วย advanced melanoma ที่ไม่ตอบสนองต่อยา anti-PD-1 antibody เพื่อให้องค์ประกอบของจุลินทรีย์ประจำถิ่นในลำไส้ของผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นทางคณะวิจัยได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร Science (2021; 371: 596-602) ว่า FMT ทำให้ผู้ป่วยสามารถตอบสนองต่อยา anti-PD-1 antibody ได้

Related News

การศึกษา AI ที่ทำให้เห็น “ลักษณะเซลล์มะเร็งที่มีแนวโน้มแพร่กระจายสูง”

ความแตกต่างอย่างละเอียดในภาพที่ระบุโดย AI นั้นตีความได้ยาก เช่น “ลักษณะเฉพาะของเซลล์หนึ่ง ๆ” ดังนั้นการใช้งานทางคลินิกจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อเอาชนะป...

27/08/2021

MEDICAL Medtech

ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้ยาขับปัสสาวะกลุ่ม thiazide

จากการศึกษาขนาดใหญ่ในประชากรแคนาดา ที่ตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาลดความดันโลหิต (antihypertensive drugs) กับความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังในผู้สู...

05/05/2021

MEDICAL Oncology

การยืนยันประสิทธิผลทางคลินิกของการเปลี่ยนถ่ายอุจจาระ

หลังจากรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายอุจจาระ หรือ fecal microbiota transplantation (FMT) ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์ (Clostridium dif...

06/11/2020

MEDICAL Internal Medicine

โครงการใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับตรวจหา melanoma ด้วยภาพสามมิติทั่วร่างกาย

ประเทศออสเตรเลียมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งผิวหนังสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา (melanoma) คาดว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการวิน...

04/10/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us