วัคซีน HPV ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

MEDICAL OB/GYN

12/03/2021

Medical Tribune

ในประเทศเกาหลีใต้ ได้เพิ่มให้ การฉีดวัคซีน human papillomavirus (HPV) ในเด็กผู้หญิง เป็นหนึ่งในโปรแกรมการฉีดวัคซีนของประเทศในปี 2016 แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่มาจากงานศึกษาแบบ real world data ส่วนใหญ่ได้จากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้หลักฐานในคนเอเชียยังมีอยู่จำกัด ดังนั้น Dongwon Yoon และคณะจาก Sungkyunkwan University ประเทศเกาหลีใต้ จึงได้ดำเนินการศึกษาเพื่อตรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างการฉีดวัคซีน HPV และอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse reaction) 33 ประการ ในประเทศเกาหลีใต้ และรายงานผลการศึกษาในวารสาร BMJ (2021; 372: m4931) ว่า การฉีดวัคซีน HPV ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงอย่างมีนัยสำคัญ

Related News

เกาหลีใต้พบ ‘ติดโควิด-19 หลังฉีดวัคซีนครบโดส’ 4 ราย

โซล, 25 พ.ค. (ซินหัว) — วันอังคาร (25 พ.ค.) หน่วยงานสาธารณสุขเกาหลีใต้รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19 หลังจากรับวั...

27/05/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us