“ข่าวดี” และ “ข่าวร้าย” เกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังจากมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ

MEDICAL Internal Medicine

23/02/2021

Medical Tribune

Vasileios A.Lioutas และคณะ จาก Harvard Medical School สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการศึกษาแบบ retrospective cohort study เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หลังมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (transient ischemic attack; TIA) และรายงานผลในวารสาร JAMA (2021; 325: 373- 381) ว่า คณะวิจัยพบทั้งข่าวดีและข่ายร้ายจากการศึกษาครั้งนี้ ข่าวดีคือ เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ก่อนหน้านี้พบว่า ความเสี่ยงต่อการเกิด stroke มีแนวโน้มลดลง หลังจากมีภาวะ TIA แต่ข่าวร้ายคือ ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงระยะยาว (long-term risk) กว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

Related News

ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งจากการ oral sex

ในอดีตมีการศึกษาพบว่า oral sex เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค human papillomavirus-related oropharyngeal cancer (HPV-OPC) Virginia E. Drake และคณะจาก Johns Hop...

22/01/2021

MEDICAL Oncology

Atrial fibrillation อาจเกิดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังดื่มไวน์เพียงแก้วเดียว

ไวน์เพียงแก้วเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF event) ได้ทันที จากการศึกษาโดย Gregory M. Marcus และคณะ...

13/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

ความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายสูงสุดในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิต (psychotic disorder)

ข้อมูลจากผลตรวจตามประเภทของอาการป่วยทางจิต อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยทางจิต (mental illness) มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้...

08/01/2021

MEDICAL Psychiatry

AI Model ทำนายความเสี่ยงและการเสียชีวิตจากโรค COVID-19

ทีมศึกษาจาก Huazhong University of Science and Technology เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ประเมินปัจจัยทำนายที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 และสร้า...

27/07/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us