การบําบัดด้วยออกซิเจนไม่ได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ถึงจะเป็น lower oxygenation target

MEDICAL Internal Medicine

16/02/2021

Medical Tribune

Olav L. Schjørring และคณะ จาก Aalborg University Hospital ประเทศเดนมาร์ก ได้ดำเนินการศึกษาผู้ป่วย acute hypoxemic respiratory failure (AHRF) ที่ได้รับออกซิเจนในแผนก ICU จำนวน 2,928 ราย เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของผลที่ขึ้นกับค่าเป้าหมาย (สูง/ต่ำ) ของระดับออกซิเจนในเลือดแดง (PaO2 target value) โดยคณะวิจัยได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร N Engl J Med (วันที่ 20 มกราคม 2021, ฉบับออนไลน์) ว่า การลด PaO2 target value ให้อยู่ที่ 60 mmHg ไม่ได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต เมื่อเทียบกับ PaO2 target value ที่ 90 mmHg

Related News

อายุจะยืนยาวหากนอนเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การนอนหลับมากเกินไปหรือการนอนหลับน้อยเกินไปอาจเป็นปัจจัยทางพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต Thomas Svensson และคณะ...

23/09/2021

MEDICAL General Practice

ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่างเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่นนั้นแล้วความเสี่ยงจากการทำพฤ...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ insulin มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า

โดยปกติผู้ป่วยเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (early mortality) เพิ่มขึ้น You-Bin Lee และคณะจาก Sun...

01/04/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASD และ ADHD ทำให้ all-cause mortality เพิ่มขึ้นสองเท่า

ASD และ ADHD สัมพันธ์กับความเสี่ยงของอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ...

30/08/2022

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us