การยับยั้ง cardiovascular events โดยการใช้ยา polypill ร่วมกับ aspirin

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

15/02/2021

Medical Tribune

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 180,000 รายทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) โดยส่วนใหญ่มักเกิดในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ปัจจัยเสี่ยงของ CVD ได้แก่ ความดันโลหิตสูงและระดับคอเลสเตอรอล LDL สูง ซึ่งสามารถใช้ยาในการบรรเทาอาการได้ Salim Yusuf และคณะ จาก McMaster University ประเทศแคนาดา ได้ดำเนินการศึกษาโครงการ TIPS-3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ polypill ร่วมกับ aspirin ซึ่งถือเป็นการใช้ยากลุ่ม statins ร่วมกับ antihypertensive drugs ชนิดต่าง ๆ โดยได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร N Engl J Med (2021; 384: 216-228) ว่า การใช้ polypill และ aspirin ร่วมกัน สามารถลดความเสี่ยงต่อ cardiovascular events ได้

Related News

การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หย...

08/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

พบ class effect ของ SGLT2 inhibitor ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

SGLT2 inhibitor ที่ได้รับอนุมัติในประเทศญี่ปุ่นมี class effect ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด...

15/06/2022

MEDICAL Internal Medicine

นอนหลับตั้งแต่ 22.00 – 23.00 น. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการนอนหลับกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) จำนวนมาก แต่มีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นที...

01/12/2021

MEDICAL Internal Medicine

น้ำหนักและการออกกำลังกายของเพศหญิงสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือด

มีรายงานไม่กี่ฉบับที่ศึกษาผลกระทบของ physical fitness และโรคอ้วนต่อการพยากรณ์โรคในเพศหญิง และยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก Odayme Quesada และคณะจาก Ced...

25/03/2022

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us