บริษัท Mediark เปิดตัว open MRI เฉพาะทางสำหรับ sports orthopedics เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

PRESS RELEASE Product Launch

10/02/2021

Mediark Inc.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2021 บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ Mediark (สำนักงานใหญ่: Sumida-ku, Tokyo, CEO: Masashi Umezu) ได้เปิดตัวอุปกรณ์ S-scan Sport MRI ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Esaote ผู้ผลิตอุปกรณ์ MRI สัญชาติอิตาลี

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us