การบริโภคอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม

MEDICAL Oncology

21/01/2021

Medical Tribune

กลุ่มวิจัยจากแผนก Epidemiology and Prevention ของศูนย์วิจัย Cancer Prevention and Screening, National Cancer Center ประเทศญี่ปุ่น ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่ทำจากถั่วเหลือง (soy food) กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ใน JPHC Study ซึ่งเป็น multi-purpose cohort study โดยมีการติดตามประชากรหญิงจำนวน 48,000 คนในระยะยาว ทางกลุ่มวิจัยได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร Cancer Med (วันที่ 19 ธันวาคม 2020, ฉบับออนไลน์) ว่าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคอาหารจากถั่วเหลืองกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

Related News

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

แก้ปัญหา false negative จากการตรวจโรคมะเร็งเต้านมด้วยการทำอัลตราซาวด์เพิ่ม

เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่ผลของการศึกษา ‘J-START’ ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet (2016; 387: 341-348) การศึกษานี้เป็น randomized controlled trial ขนาดใ...

17/09/2021

MEDICAL Oncology

“อุณหภูมิ” มีส่วนทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีอาการแย่ลง

กลุ่มวิจัยนำโดย Takahiro Ochiya ศาสตราจารย์จากสถาบัน Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science รายงานผลการศึกษาในวารสาร J Extracell Vesicles (20...

27/01/2021

MEDICAL Oncology

AI พยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมจาก collagen structure

โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของผู้หญิงในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการกำหนด biomarker สำหรับพยากรณ์โรคที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคมะเร็...

26/08/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us