สถานการณ์การเกิด VTE ของผู้ป่วย COVID-19 ชาวญี่ปุ่นในปัจจุบัน

MEDICAL COVID-19

12/01/2021

Medical Tribune

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อาจทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำได้ (venous thromboembolism; VTE) เช่น โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism; PE) โดยงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 และ VTE ในต่างประเทศ แต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นข้อมูลของความสัมพันธ์ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนัก ดังนั้น Yugo Yamashita และคณะ จากภาควิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จึงได้ทำการศึกษาจากแบบสอบถามเรื่องการเกิด VTE ของผู้ป่วย COVID-19 ในญี่ปุ่น และรายงานผลการศึกษาในวารสาร Ann Vasc Dis (วันที่ 15 ธันวาคม 2020, ฉบับออนไลน์) ว่า “ในญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ป่วยที่เกิด VTE น้อย แต่ก็ยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนอยู่มาก จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ผลของการป้องกันเบื้องต้นด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant therapy)”

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us