ประโยชน์ของการปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่มี HCV positive

MEDICAL Surgery

02/01/2021

Medical Tribune

ในสถานการณ์ที่ตับจากการบริจาคเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะมีความขาดแคลนอย่างหนัก การใช้ตับของผู้บริจาคที่มี hepatitis C virus (HCV) positive (จากนี้จะใช้คำว่า “positive graft”) จึงได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะของสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้บริจาคที่ HCV positive มักมีอายุน้อยและสุขภาพดีกว่าผู้บริจาคที่ HCV negative นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จาก positive graft ในแต่ละภูมิภาคยังไม่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานภายในภูมิภาค จึงมีคำแนะนำให้เริ่มใช้ประโยชน์จาก positive graft อย่างมีประสิทธิภาพ Ben L. Da และคณะ จาก Icahn School of Medicine at Mount Sinai สหรัฐอเมริกา รายงานผลการศึกษาในวารสาร JAMA Netw Open (2020; 3: e2027551)

Related News

ตรวจจับคนเมากัญชาด้วยสมาร์ตโฟน

ทีมศึกษาร่วมระหว่าง Stevens Institute of Technology และ Rutgers University ใช้เทคโนโลยี sensor data ของสมาร์ตโฟนเพื่อสร้าง machine learning model เพื่...

12/10/2021

MEDICAL Medtech

การมีอยู่ของ AI ขัดขวาง "ความตั้งใจของนักศึกษาแพทย์ที่อยากเป็นนักรังสีวิทยา"

ผู้เชี่ยวชาญในสาขารังสีวิทยาทราบเป็นอย่างดีถึงประสิทธิภาพของ AI ทางการแพทย์ และเต็มใจที่จะยอมรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานผลการ...

29/10/2021

MEDICAL Radiology

AI คัดกรองโรคอัลไซเมอร์ด้วยคำศัพท์

โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหลักของภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (cognitive decline) จำนวนผู้ป่วยสูงวัยที่เพิ่มขึ้นจึงกลายเป็นความท้าทายทางการแพทย์ การตร...

19/07/2021

MEDICAL Medtech

อย.สหรัฐฯ หนุนฉีด ‘โมเดอร์นา’ โดสกระตุ้นในผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยง

วอชิงตัน, 15 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (14 ต.ค.) คณะที่ปรึกษาด้านวัคซีนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉ...

15/10/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us