ครั้งแรกกับการขออนุมัติ SGLT2 inhibitor ในข้อบ่งใช้สำหรับรักษา CKD

MEDICINE

25/12/2020

Medical Tribune

บริษัท AstraZeneca ผู้ผลิตยา dapagliflozin ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2020 ว่า ได้ยื่นขออนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมในการใช้ยา dapagliflozin (ซึ่งเป็น SGLT2 inhibitor ที่ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะหัวใจล้มเหลว) เพื่อรักษา chronic kidney disease (CKD) นักวิจัยญี่ปุ่นคาดว่า มีผู้ป่วย CKD ประมาณ 13.3 ล้านราย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษา CKD ทั้งนี้การพัฒนา SGLT2 inhibitor ในขั้นต้น แสดงถึงหลักฐานว่า SGLT2 inhibitor มีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่กับโรคเบาหวานที่ได้รับการอนุมัติข้อบ่งชี้เท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคไตอีกด้วย ทำให้ SGLT2 inhibitor ได้รับความสนใจจากทั่วโลกจากศักยภาพที่สูงของยา เช่น ฤทธิ์ป้องกันหัวใจและไต

Related News

การศึกษาระยะที่ 3 เกี่ยวกับ finerenone (non-steroid)

ยา finerenone เป็น nonsteroidal, selective mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) ที่สามารถยับยั้งการดำเนินของโรคไตเรื้อรัง (CKD) และการเกิด card...

17/11/2020

MEDICINE

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) อนุมัติให้ dapagliflozin เป็นยาตัวแรกในกลุ่ม SGLT-2 inhibitors ที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ยา dapagliflozin (Forxiga®) ซึ่งเป็นยากลุ่ม SGLT-2 inhibitors ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเ...

13/05/2020

MEDICINE

ยา dapagliflozin ผ่านการอนุมัติในข้อบ่งชี้เพิ่มเติมสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา บริษัท AstraZeneca และ Ono Pharmaceutical ประกาศว่ายา dapagliflozin ซึ่งเป็น SGLT-2 inhibitor (Forxiga ®) ได้รับก...

04/12/2020

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us