การศึกษาขนาดใหญ่เกี่ยวกับยีนที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับอ่อนในคนญี่ปุ่น

MEDICAL Oncology

14/12/2020

Medical Tribune

Keijiro Mizukami และคณะ จาก Laboratory for Genotyping Development, RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, Japan ได้ดำเนินการวิเคราะห์ DNA ของประชากรญี่ปุ่นกว่า 20,000 คน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และได้เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสาร EbioMedicine (2020; 60: 103033) เรื่องการค้นพบเกี่ยวกับยีนที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และลักษณะทางคลินิก ของมะเร็งตับอ่อนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (familial pancreatic cancer)

Related News

ตรวจโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยพยาธิตัวกลม

เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิตัวกลม (nematode) ไวต่อกลิ่นมาก เมื่อรับรู้กลิ่นเฉพาะของมะเร็งในปัสสาวะมนุษย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมดึงดูดด้วยการย้ายไปบริเวณนั้น ส่...

01/10/2021

MEDICAL Oncology

การแนะนำครั้งแรกสำหรับอายุที่ควรผ่าตัดป้องกันมะเร็งรังไข่

ผู้หญิงที่มี BRCA2 pathogenic variant เป็น positive จะเป็นมะเร็งรังไข่เมื่ออายุมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่พบในคนอายุต่ำกว่า 40 ปี)...

18/08/2022

MEDICAL Internal Medicine

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกรดไขมันกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับอ่อน

เนื่องจากโรคมะเร็งตับอ่อนมีอาการ subjective symptom เพียงเล็กน้อย และเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่ยากต่อการวินิจฉัยแต่เนิ่น ๆ การป้องกันโรคมะเร็งชนิดนี้จึงม...

19/08/2021

MEDICAL Oncology

ยีน BRCA1 / BRCA2 เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร / หลอดอาหาร / ท่อน้ำดี

ยีน BRCA1 และ BRCA2 ทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งถึง 4 ชนิด (เช่น มะเร็งเต้านม) นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะ...

13/05/2022

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us