ยาคุมกำเนิดช่วยลดความเสี่ยงในการกำเริบของโรคหอบหืด

MEDICINE

08/12/2020

Medical Tribune

Bright I. Nwaru และ คณะ จาก University of Gothenburg, Sweden ดำเนินการศึกษาแบบ retrospective cohort study ในผู้หญิง อายุระหว่าง 16 – 45 ปี กว่า 80,000 คน และติดตามผลเป็นเวลา 17 ปี โดยใช้ฐานข้อมูล primary care database ของสหราชอาณาจักร (UK) คณะวิจัยได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร Thorax (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2020 ฉบับออนไลน์) ว่ายาคุมกำเนิด (hormonal contraceptives) ที่ไม่รวมยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (progestogen-only pills) ช่วยลดความเสี่ยงในการกำเริบของโรคหอบหืดสำหรับผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ (reproductive-age women) ได้เล็กน้อย การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระยะยาวที่ใหญ่ที่สุด ที่ตรวจสอบผลของยาคุมกำเนิดต่อผลลัพธ์ของโรคหอบหืดในสตรีวัยเจริญพันธุ์หลังเริ่มมีอาการหอบหืด

Related News

ยากลุ่ม statins “มีประโยชน์” สำหรับการป้องกัน CVD ในระดับปฐมภูมิ

Ting Cai และคณะจาก University of Oxford ในสหราชอาณาจักรและจาก University of Southern California ในสหรัฐอเมริกาได้ทำ systematic review และ meta-analysi...

21/07/2021

MEDICINE


ผลของ SGLT2 inhibitor จากการวิเคราะห์อภิมานที่เปรียบเทียบยา 4 ชนิด

แม้จะมีรายงานว่า SGLT-2 inhibitors เป็นประโยชน์กับหัวใจและไต แต่จากที่ Darren K. McGuire และคณะจาก University of Texas Southwestern Medical Center สหร...

06/11/2020

MEDICINE

Ondansetron use during pregnancy does not increase risk for adverse fetal outcomes

To discover more on this topic, please tap 'Read more'.

29/04/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us