ยา dapagliflozin ผ่านการอนุมัติในข้อบ่งชี้เพิ่มเติมสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

MEDICINE

04/12/2020

Medical Tribune

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา บริษัท AstraZeneca และ Ono Pharmaceutical ประกาศว่ายา dapagliflozin ซึ่งเป็น SGLT-2 inhibitor (Forxiga ®) ได้รับการอนุมัติในข้อบ่งชี้ (indication) เพิ่มเติมว่ามีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสำหรับการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure) ที่ได้รับการรักษาแบบมาตรฐาน แม้ว่าผู้ป่วยจะเป็น/ไม่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ก็ตาม โดยยาดังกล่าวถือว่าเป็น SGLT-2 inhibitor ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติข้อบ่งชี้สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว

Related News

ครั้งแรกกับการขออนุมัติ SGLT2 inhibitor ในข้อบ่งใช้สำหรับรักษา CKD

บริษัท AstraZeneca ผู้ผลิตยา dapagliflozin ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2020 ว่า ได้ยื่นขออนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมในการใช้ยา dapagliflozin (ซึ่งเป็น ...

25/12/2020

MEDICINE

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) อนุมัติให้ dapagliflozin เป็นยาตัวแรกในกลุ่ม SGLT-2 inhibitors ที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ยา dapagliflozin (Forxiga®) ซึ่งเป็นยากลุ่ม SGLT-2 inhibitors ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเ...

13/05/2020

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us