การยื่นขออนุมัติเพิ่มเติมข้อบ่งใช้ของยาในกลุ่ม JAK inhibitors เพื่อรักษาผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (AD)

MEDICINE

17/11/2020

Medical Tribune

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท AbbVie ประกาศเรื่องการยื่นขออนุมัติเพิ่มเติมข้อบ่งใช้ในการใช้ยา upadacitinib (RINVOQ™) ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม oral Janus kinase (JAK) inhibitor สำหรับรักษา moderate-to-severe atopic dermatitis (AD) ซึ่งในเดือนมกราคม 2020 ที่ผ่านมา ยาดังกล่าวเพิ่งได้รับการอนุมัติข้อบ่งใช้ “สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) ที่วิธีการรักษาที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ” และในเดือนมิถุนายน ยังได้มีการยื่นขออนุมัติเพิ่มเติมข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยา delgocitinib ซึ่งเป็นยาใช้ภายนอกในกลุ่มเดียวกัน ได้รับการอนุมัติสำหรับรักษา AD แล้วในเดือนมกราคม 2020 (Corectim®, Japan Tobacco Inc. (JT)/ Torii Pharmaceutical Co., Ltd.)

Related News

Upadacitinib มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis)

Iain B. McInnes และคณะจาก University of Glasgow ในสหราชอาณาจักร ได้ดำเนินการศึกษาแบบ randomized controlled trial ระยะ 3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ...

23/04/2021

MEDICINE

JAK inhibitor มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังสูงกว่ายากลุ่ม antibody drug

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) เป็นโรคที่มีวิธีการรักษาใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2018 ได้มีการเปิดตัวยา dupilumab ซึ่งเป็น antibod...

21/01/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us