ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า (rotavirus vaccine) เป็นวัคซีนพื้นฐาน (routine vaccine)

MEDICAL Pediatrics

24/09/2020

Medical Tribune

ไวรัสโรต้า (rotavirus) เป็นสาเหตุของโรค acute gastroenteritis โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อไวรัสนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น acute encephalitis ในปี ค.ศ. 2011 ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีการให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้าเป็นวัคซีนทางเลือก (optional vaccine) ให้แก่ประชาชน แต่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เป็นต้นไป ได้กำหนดให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้าเป็นวัคซีนพื้นฐาน ทั้งนี้ศาสตราจารย์ Ichiro Morioka หัวหน้าแผนกกุมารเวชศาสตร์ จาก Nihon University ได้อธิบายถึงภาพรวมของการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้าเป็นวัคซีนพื้นฐาน ในงานสัมมนาออนไลน์ ที่จัดโดย MSD เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2020 ที่ผ่านมา

Related News

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

การศึกษาพบวัคซีนสูตรไขว้ Pfizer/Astra Zeneca + Moderna กระตุ้นภูมิดีขึ้น

วันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ที่ศึกษาการฉีดวัคซีน COVID-19 สูตรไขว้ ในผู้ที่...

12/12/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us