แอปพลิเคชันแรกที่ผ่านการอนุมัติเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

MEDICAL Medtech

31/08/2020

Medical Tribune

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท CureApp, Inc. ได้ประกาศเกี่ยวกับ “CureApp SC nicotine addiction treatment app & CO checker” (CureApp SC) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ (Smoking cessation treatment) ผ่านการอนุมัติให้สามารถผลิตและจำหน่ายแอปพลิเคชัน CureApp SC จากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น CureApp SC มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย แอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ และเครื่องวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์แบบพกพา (CO checker)

Related News

ผลวิจัยญี่ปุ่นชี้ระดับแอนติบอดีหลังจากฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้สูงอายุและผู้สูบบุหรี่มีปริมาณที่ลดลง

กลุ่มวิจัยจาก Department of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, National Hospital Organization Utsunomiya National Hospital นำโดย Kumiya Sug...

03/09/2021

MEDICAL COVID-19

การปรับปรุงสุขภาพจิตด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ตามข้อมูลของ National Institute of Mental Health (NIMH) พบว่าในปีที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 17.3 ล้านคนมีอาการซึมเศร้า และ 1 ใน 3 มีอาการว...

16/07/2021

MEDICAL Medtech

แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความดันโลหิตสูง

บริษัท CureApp, Inc. ร่วมกับ Kazuomi Kario ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านการแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดของ Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินการศ...

02/04/2021

MEDICAL Medtech

การสูบบุหรี่และ atrial fibrillation มีความสัมพันธ์กันหรือไม่?

เป็นที่ทราบกันว่าการสูบบุหรี่คือปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF) แต่ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับคว...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us