ผลการศึกษาพบว่า การลดระดับ LDL-C ไม่ได้มีประโยชน์ทางการรักษา

MEDICAL Internal Medicine

24/08/2020

Medical Tribune

LDL cholesterol (LDL-C) คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแข็ง (atherosclerotic cardiovascular diseases) จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าการลดระดับ LDL-C เป็นทางเลือกในการรักษาที่สมเหตุสมผลและสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) ได้ อย่างไรก็ตามผลจากการทำการศึกษาแบบ systematic review จากงานศึกษาที่มีการทดลองแบบ randomized controlled trial (RCT) ที่ตรวจสอบการลดระดับ LDL-C ด้วย statins, ezetimibe และ PCSK9 inhibitor กลับไม่พบประโยชน์ที่สัมพันธ์กับการป้องกันการเกิด CVD event หรือการเสียชีวิต โดย Robert DuBroff และคณะจาก University of New Mexico สหรัฐอเมริกา ได้รายงานผลการศึกษาดังกล่าวในวารสาร BMJ Evid Based Med (วันที่ 3 สิงหาคม 2020 ฉบับออนไลน์

Related News

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่ความดันโลหิตปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Kazem Rahimi และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร รายงานผลการทำ meta-analysis ของการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCT) 48 การศึกษา ลง...

20/05/2021

MEDICAL Internal Medicine

ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่างเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่นนั้นแล้วความเสี่ยงจากการทำพฤ...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นขณะพักแสดงถึงความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (resting heart rate ;RHR) ที่สูงนั้นสะท้อนถึงปัจจัยเสี่ยง (independent risk factor) ต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ Yume Imah...

04/02/2022

MEDICAL Internal Medicine

การเพิ่มขึ้นของ LDL-C 39mg/dL จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 5%

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาระทางสังคมที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น Masao Iwagami และ...

23/08/2021

MEDICAL Neurology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us