ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก

MEDICAL Oncology

06/08/2020

Medical Tribune

อัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก จำนวนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแสดงให้เห็นว่าภาระโรค (burden of disease) กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเช่นกัน Emily Heer และคณะจาก Alberta Health Services ประเทศแคนาดา ได้ทำการวิเคราะห์อัตราอุบัติการณ์ของโรค (incidence rate) อัตราการเสียชีวิต และแนวโน้มระยะยาวในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมทั้งก่อนและหลังวัยหมดประจำเดือนของประชากร 44 กลุ่มใน 41 ประเทศ โดยได้รายงานผลการศึกษาดังกล่าวในวารสาร Lancet Glob Health (2020; 8: e1027-e1037) ซึ่งเป็นการศึกษาแรกที่ประเมินแนวโน้มของโรคมะเร็งเต้านมทั่วโลก โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็นก่อนและหลังวัยหมดประจำเดือน

Related News

อัตราการฆ่าตัวตายในผู้หญิงวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

โนบุยูกิ ฮิโรตะ หัวหน้าศูนย์เคมีบำบัด และคณะ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเขตโยโกฮามะ ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มของยอดผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในช่วงก่อนและ...

21/04/2022

MEDICAL COVID-19

การตรวจเพื่อรักษาโรคเบาหวานมีจำนวนลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19

การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ รวมถึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรร...

04/02/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us