องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) อนุมัติให้ dapagliflozin เป็นยาตัวแรกในกลุ่ม SGLT-2 inhibitors ที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure)

MEDICINE

13/05/2020

Medical Tribune

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ยา dapagliflozin (Forxiga®) ซึ่งเป็นยากลุ่ม SGLT-2 inhibitors ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ในข้อบ่งใช้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังชนิดการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง (Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: HFrEF) โดยผู้ป่วยจะมีหรือไม่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ก็ได้

Related News

macrophage-regulating drug แบบใหม่รักษาภาวะแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

Yu-Yao Huang และคณะจาก Chang Gung Memorial Hospital ประเทศไต้หวันได้ศึกษา phase III randomized clinical trials (RCT) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการ...

24/09/2021

MEDICINE

tirzepatide ลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tirzepatide ช่วยให้ผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานมีน้ำหนักลดลงถึง 15 - 20% จากการให้ยาสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา 72 สัปดาห์...

29/06/2022

MEDICINE All

อนุมัติ oral JAK inhibitor เพื่อรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

USFDA อนุมัติ Baricitinib สำหรับรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

01/07/2022

MEDICINE

การแก้ไขคำแนะนำสำหรับ SGLT2 inhibitor เพื่อการใช้ยาอย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2020 ที่ผ่านมา สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่ "คำแนะนำ (recommendation) ในการใช้ SGLT2 inhibitor อย่างเหมาะสม" ฉบับแก...

14/01/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us