Trending Topic


ตรวจพบยีนก่อมะเร็งผิดปกติจาก histopathological image

การรักษาโรคมะเร็งรายบุคคลจำเป็นต้องตรวจหาความผิดปกติของยีนโดยใช้ oncogene panel test จากนั้นจะรักษาด้วยวิธี molecular targeted therapy อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาสำหรับการทดสอบทางพันธุกรรมนาน 3 - 6 สัปดาห์ ต้องย่นระยะเวลาให้สั้นลง เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว กลุ่มวิจัยของ Satoshi Fujii ศาสตราจารย์ Department of Molecular Patholog...

20/06/2022

MEDICAL Oncology

[Rx Sharing] ความเครียด... ก่อมะเร็งได้หรือไม่

ความเครียด เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ติดตัวมาเพื่อความอยู่รอด เป็นภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และทำให้รู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตล...

03/06/2022

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

[Rx Sharing] ประกาศ "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามเด็กต่ำกว่า 20 ปี และหญิงตั้งครรภ์ใช้

ภายหลังปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เริ่มพบรายงานผู้ที่เกิดผลข้างเคียงทางระบบประสาท เมา หรือมีอาการใจสั่น วิงเวียน จากการรับประทานอาหารที่ส่วนผสมจากกัญช...

20/06/2022

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

[Medtech Experts] Cross – Reactivity of Dengue Virus and COVID-19

โรคไข้เลือดออกเด็งกีในคนเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเด็งกีผ่านทางยุงกัด พบการระบาดในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่พบมากในประเทศเขตร้อน ผู้ติดเชื้อไวรัสเด็งกีส่วนมากไม่แสดงอาการหรือมีอาการของโ...

02/06/2022

MLT ORIGINAL
Medtech Experts

สถานการณ์ล่าสุดของโรคฝีดาษลิงในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ข้อมูลในปัจจุบัน (27 พฤษภาคม ค.ศ. 2022) พบผู้ป่วยยืนยันแล้วมากกว่า 200 คน และอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังมากกว่า 100 คน จากกว่า 20 ประเทศ...

01/06/2022

MEDICAL
Internal Medicine : Infectious diseases

กลุ่มเยาวชนข้ามเพศมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูง

เยาวชนข้ามเพศมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มเยาวชนทั่วไปที่อายุเท่ากันถึง 5 เท่า และพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าถึง 8 เท่า...

24/06/2022

MEDICAL
Psychiatry

[Good Doctors] Principles of Surgical Site Infection

การติดเชื้อทางศัลยกรรม (surgical infection) มีความหมายในวงกว้าง อันได้แก่ การติดเชื้อที่ต้องการการผ่าตัดเพื่อควบคุมการติดเชื้อ เช่น necrotizing soft tissue infection ฝีหนอง (abscess) ถุงน้ำดีและท่อน้ำ...

10/06/2022

MLT ORIGINAL
Good Doctors

G4B1 antibody ตัวใหม่สำหรับตรวจหามะเร็งหลอดอาหาร

ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาแอนติบอดีตัวใหม่ หรือ G4B1 เพื่อตรวจหามะเร็งผิวหนังชนิด squamous cell carcinoma (SCC) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลอดอาหาร (esophageal cancer) ได้อย่างจำเพาะ...

17/06/2022

MEDICAL
Oncology

ระยะเวลาตั้งแต่ฉีดวัคซีนจนถึงการติดเชื้อยิ่งนาน cross-immunity ยิ่งสูง

ยิ่งระยะเวลาตั้งแต่ฉีดวัคซีนจนถึง breakthrough infection นาน neutralizing antibody titer ในซีรัมที่ต้าน SARS-CoV-2 สายพันธุ์กลายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ Omicron ก็จะยิ่งสูงขึ้น...

09/06/2022

MEDICAL
COVID-19

Latest News

วัคซีนไข้เลือดออกยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 84%

วัคซีน TAK-003 ช่วยยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (virologically-confirmed...

30/06/2022

MEDICAL   Internal Medicine

tirzepatide ลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tirzepatide ช่วยให้ผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานมีน้ำหนักลดลงถึง 15 - 20% จากการให้ยาสัปดาห์ละ 1 ค...

29/06/2022

MEDICINE

อาการร้อนและเย็นจัดทำให้อัตราคลอดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น

การสัมผัสความร้อนและความเย็นจัดระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด...

29/06/2022

MEDICAL   OB/GYN

open-source AID ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 1

การใช้ระบบ automated insulin delivery (AID) แบบ open-source ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ปลอดภัยและมีปร...

29/06/2022

MEDICAL   Internal Medicine

EVENT

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคเบาหวานในยุค New Normal”...

Schedule

2022-07-08

Place

ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

Speaker

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

       

ประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 2 “Essential peripheral nerve block for common lower extremity ...

Schedule

2022-07-09

Place

Online

Speaker

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

       

การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ (Update in Endocrinology) ครั้งที่ 37...

Schedule

2022-07-20 - 2022-07-22

Place

ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

Speaker

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

       

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “Access to Diabetes Care”...

Schedule

2022-08-04 - 2022-08-05

Place

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

Speaker

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

       

Channel

[MLT Weekly] Ep.29 “LGBTQ+ และการดูแลสุขภาพ ตอนที่ 2” | 29 มิ.ย. 65

ประเทศไทยเองก็มีประชากร LGBTQ+ จำนวนมาก แต่คลินิกสุขภาพเพื่อเพื่อน ๆ ในกลุ่มนี้ยังมีไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งชาว LGBTQ+ หลาย ๆ ท่านก็อาจจะไม่กล้าไปปรึกษาในคลินิกสุขภาพเพศทั่วไป MLT Weekly สัปดาห์นี้ สูตินรีแพทย์ชื่อดังและเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ จะมาอธิบายการควรดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางเพศของชาว LGBTQ+ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่อาจจะตามมาค่ะ

#MLT-Weekly #MLT #LGBT #pride-month
16
0
[CMTE 6] Quality system for POCT: Blood Gas analyzer l 8 July 2022 12.00-13.30

8 ก.ค. นี้ เวลา 12.00 น. ขอเชิญ #นักเทคนิคการแพทย์ ทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CMTE ในหัวข้อ “Quality system for POCT: Blood Gas analyzer” ลงทะเบียนฟรี!

#QualityControl #PointOfCareTesting #Bloodgas #meditop #cmte
23
0
[CPE 15] Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics | 30 Jun 22 13.00-15.00

30 มิ.ย. นี้ ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CPE ร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแก้ปวดชนิด oral และ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น งานประชุมนี้ ฟรี! ดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลย

#mlt
36
11

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us