Trending Topic


[Good Doctors] Basic Clinical Nutrition

เป็นที่ทราบกันดีว่า อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ แต่ปัญหาภาวะขาดโภชนาการของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมักถูกละเลยจากบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับภาวะเจ็บป่วยที่ทำให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจะทำให้กระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกายเปลี่ยนไป ปริมาณสารอาหารที่จำเป็นต้องได้รับเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากเกิ...

18/10/2021

MLT ORIGINAL Good Doctors

พบวัคซีนไฟเซอร์ คงประสิทธิภาพหลังฉีดครบโดส 6 เดือนได้ถึง 91%

แม้ว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ของ Pfizer (BNT162b2) ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว (2020...

29/09/2021

MEDICAL
COVID-19

วัคซีน Moderna ให้ผลเป็นเลิศในการป้องกัน COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการนําเสนอรายงาน Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) (ฉบับออนไลน์ 17 กันยายน 2021) ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) เกี่ยวกับความแตกต่างของประสิทธิภาพในการป้องกั...

30/09/2021

MEDICAL
COVID-19

วัคซีน J&J ทำให้เกิด Guillain-Barré syndrome และ thrombocytopenia syndrome ในประชากรบางกลุ่ม

ผลการวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) โดย Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) สหรัฐอเมริกา ถูกเผยแพร่ใน Morbidity...

27/09/2021

MEDICAL
COVID-19

ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลในผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง

แพทย์มักจ่ายยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (lower respiratory tract infection; LRTI) แบบไม่ซับซ้อน (uncomplicated LRTI) แต่แทบไม่มีการศึกษาแบบ RCT ที่สนับสนุนประสิทธิภาพ...

19/10/2021

MEDICAL
Pediatrics

คุณภาพการนอนส่งผลต่อการเกิด CKD ในผู้ป่วยเบาหวาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease; CKD) คำถามคืออะไรที่ส่งผลให้ไตของผู้ป่วยเบาหวานทำงานถดถอยลง Hidenori Koyama หัวหน้าศาสตราจารย์จาก Departm...

19/10/2021

MEDICAL
Internal Medicine : Diabetology

การฉีด booster dose ลดอัตราการติดเชื้อ SARS-CoV-2 เหลือ 1 ใน 10

ประเทศอิสราเอลนำเสนอหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เข็มที่ 3 (booster dose) Yinon M. Bar-On จาก Weizmann Institute of Science และคณะจากประเทศอิสราเอลศึ...

27/09/2021

MEDICAL
COVID-19

วินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 ที่แม่นยำจากลมหายใจออก

ทีมวิจัยจาก University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอการตรวจวินิจฉัยเชื้อ SARS-CoV-2 แบบใหม่ที่แม่นยำสูง โดยใช้ตัวอย่างลมหายใจเพียงแค่หันไปที่ glass slide ที่ติดอยู่กับ face sh...

29/09/2021

MEDICAL
Medtech

ตรวจโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยพยาธิตัวกลม

เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิตัวกลม (nematode) ไวต่อกลิ่นมาก เมื่อรับรู้กลิ่นเฉพาะของมะเร็งในปัสสาวะมนุษย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมดึงดูดด้วยการย้ายไปบริเวณนั้น ส่วนปัสสาวะของคนสุขภาพดีจะแสดงพฤติกรรมหลีกหนีหรือแทก...

01/10/2021

MEDICAL
Oncology

Latest News

“AutoDVT” เครื่องมือ AI วินิจฉัย DVT สำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญ

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (deep vein thrombosis; DVT) บริเวณรยางค์ล่างเป็นภาวะที่อันตร...

21/10/2021

MEDICAL   Medtech

“Recover X” แพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก – spin out จาก AMA

“Health2047” บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใน Silicon Valley ซึ่งมีฐานอยู่ที่ American Medical Association ...

21/10/2021

MEDICAL   Medtech

[Rx Sharing] วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียชนิดแรกของโลก: ตอนที่1 ความสำคัญ การพัฒนา และการผลิตวัคซีน

โรคไข้มาลาเรียมียุงก้นปล่องเพศเมีย (female anopheles) เป็นพาหะ โดยจะใช้เวลาฟักโรคประมาณ 10-14 วัน ผู...

21/10/2021

MLT ORIGINAL   Rx Sharing

Enzyvant Receives FDA Approval for RETHYMIC (allogeneic processed thymus tissue-agdc), a One-Time Regenerative Tissue-Based Therapy for Pediatric Congenital Athymia

CAMBRIDGE, Mass. & BASEL, Switzerland, October 8, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Enzyvant today announced t...

21/10/2021

PRESS RELEASE   FDA Approval

EVENT

โครงการการประชุมวิชาการงาน Thailand Lab International 2021...

Schedule

2021-10-27

Place

Online

Speaker

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

       

งานประชุมวิชาการ 2nd TU Ed-Program ครั้งที่4 "Practical Point in Pulmonary Medicine"...

Schedule

2021-10-27

Place

Online : Live Webinar

Speaker

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       

งานประชุมวิชาการ "Fetal Echocardiography XII : Case-based Conference"...

Schedule

2021-10-28 - 2021-10-29

Place

Online : Zoom

Speaker

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th Asian Pacific Oncology Pharmacy Congress (APOPC2020/2021 Virtu...

Schedule

2021-10-28 - 2021-10-30

Place

Online : Video Conference

Speaker

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

Channel

[CPE Webinar] Management of Rational Drug Used in Covid-19 era in Pediatric

จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความจำเป็นต้องหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่สามารถป้องกันจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ดีนัก ตั้งแต่การสวมใส่หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาด และการได้รับวัคซีนป้องกันที่ยังให้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ได้ ซึ่งผู้ป่วยเด็กยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั่วไปอยู่ ได้แก่ อาการคออักเสบ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจมีลักษณะใกล้เคียงกับการแสดงออกของการติดเชื้อโควิด-19 เภสัชกรจึงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการประเมินอาการและการสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยเด็ก อีกทั้งการดูแลและป้องกันสุขภาพของผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการให้วัคซีน การดูแลและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก

#cpe #COVID-19 #children #RationalDrugUsed #Pediatric
12
4
[CMTE webinar] Circulating Extracellular Vesicles: Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia | 8 Oct 21 17:00-18:30

8 ตุลาคมนี้ 17:00 น. กับงาน CMTE เก็บหน่วยกิต “Circulating extracellular vesicles: pathophysiology and clinical implications in thalassemia” โดย ศาตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ ที่จะมาบรรยายให้ฟังเกี่ยวกับบทบาทของ extracellular vesicles ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พยาธิสภาวะการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และโรคหัวใจ รวมถึงวิธึคัดแยกคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์จาก extracellular vesicles

#cmte #cpe #thalassemia #extracellularVesicles #medtech #pathophysiology #ClinicalImplication
21
3
[MLT Scoop] Overcome challenges of the COVID-19 pandemic: Hospital &Thai Red Cross Blood Bank Perspective การปรับตัวของธนาคารเลือดยุคโควิด19

ในสถานการณ์ที่ความต้องการเลือดเท่าเดิม เเต่ปริมาณของผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง จึงส่งผลให้ธนาคารเลือดขาดเเคลนเลือดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย  มาร่วมเจาะลึกกับไลฟ์นี้ทั้งฝั่งโรงพยาบาล เเละสภากาชาดไทยว่ามีการจัดการเรื่องนี้ไปในเเนวทางไหน พร้อมอัพเดทขั้นตอนเเละวิธีการที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจโควิดก่อนบริจาคโลหิต การจัดสรรเลือด การทำงานที่ต้องปรับตามไกด์ไลน์ที่เข้ามาใหม่ เเละการตรวจวิเคราะห์ผลการติดเชื้อของเลือดในห้องปฎิบัติการ พลาดไม่ได้จริงๆ ! รายละเอียดตามด้านล่างนี้

#mltscoop #COVID-19 #vaccine #Bloodbank #ThaiRedCross #Hospital
8
1

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us