Trending Topic


ค้นพบ “Yezo virus” ได้อย่างไร

กลุ่มวิจัยของ Keita Matsuno อาจารย์จาก International Institute for Zoonosis Control, Hokkaido University และคณะประกาศใน Nat Commun (2021; 12: 5539) ว่า ค้นพบเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่มีเห็บเป็นพาหะและตั้งชื่อว่า Yezo virus จัดอยู่ในตระกูล novel nairovirus โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในฮอกไกโดแล้ว 7 คน และเนื่องจากมีการตรวจพบ virus antibody ในสัตว์ป่าจึงเชื่อว...

05/10/2021

MEDICAL Internal Medicine : Infectious diseases

Molnupiravir ยารักษา COVID-19 รับประทานชนิดแรก รักษาผู้ป่วยอาการน้อยถึงปานกลางอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม บริษัท Merck & Co., Inc. ออกมาประกาศผลการวิเคราะห์ interim analysis จาก clinical trial phase III ของ molnupiravir ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ชนิดรับ...

14/10/2021

MEDICAL
COVID-19

ป่วยเป็นโรคเบาหวานนาน เสี่ยงเป็นวัณโรค

Jung Eun Yoo จาก Seoul National University Hospital และคณะจากประเทศเกาหลีใต้ ได้ศึกษาความเชื่อมโยงของโรคเบาหวานและวัณโรค (tuberculosis; TB) โดยใช้ข้อมูลจาก National Health Insurance System ประเทศเกาห...

11/10/2021

MEDICAL
Internal Medicine : Diabetology

ใช้รายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยปรับปรุงประสิทธิภาพของ AI วิเคราะห์ภาพ

กลุ่มการศึกษาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) กำลังให้ความสนใจกับรายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัย (radiology report) ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับภาพทางการแพทย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงปร...

08/10/2021

MEDICAL
Medtech

thyroid dysfunction ไม่เกี่ยวข้องกับ cognitive decline

Nicolien A. van Vliet จาก Leiden University Medical Center ประเทศเนเธอร์แลนด์และคณะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง thyroid dysfunction กับ cognitive decline โดยวิเคราะห์ individual participant data (IPD)...

28/09/2021

MEDICAL
Internal Medicine

ตรวจจับคนเมากัญชาด้วยสมาร์ตโฟน

ทีมศึกษาร่วมระหว่าง Stevens Institute of Technology และ Rutgers University ใช้เทคโนโลยี sensor data ของสมาร์ตโฟนเพื่อสร้าง machine learning model เพื่อระบุเวลาเสพกัญชาในสภาพแวดล้อมจริง (real-world env...

12/10/2021

MEDICAL
Medtech

“Recover X” แพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก – spin out จาก AMA

“Health2047” บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใน Silicon Valley ซึ่งมีฐานอยู่ที่ American Medical Association (AMA) กำลังเปิดตัวสตาร์ทอัปใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย AMA แสดงทัศนคติต่อการจัดการความสัมพันธ์ที่เกิดข...

21/10/2021

MEDICAL
Medtech

ตรวจสอบลักษณะทางคลินิกของ MIS-A ที่เกี่ยวกับโรค COVID-19

ในขณะที่ multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งมีอาการคล้ายโรคคาวาซากิในเด็กกำลังได้รับความสนใจ ก็มีรายงานของ MIS-A ซึ่งมีอาการคล้...

12/10/2021

MEDICAL
COVID-19

[Rx Sharing] วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียชนิดแรกของโลก: ตอนที่1 ความสำคัญ การพัฒนา และการผลิตวัคซีน

โรคไข้มาลาเรียมียุงก้นปล่องเพศเมีย (female anopheles) เป็นพาหะ โดยจะใช้เวลาฟักโรคประมาณ 10-14 วัน ผู้ป่วยอาจมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อ อาเจียน อ่อนล้า ไม่มีแรง พบว่าไข้มาลาเรียที่เกิ...

21/10/2021

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

Latest News

“AutoDVT” เครื่องมือ AI วินิจฉัย DVT สำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญ

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (deep vein thrombosis; DVT) บริเวณรยางค์ล่างเป็นภาวะที่อันตร...

21/10/2021

MEDICAL   Medtech

“Recover X” แพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก – spin out จาก AMA

“Health2047” บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใน Silicon Valley ซึ่งมีฐานอยู่ที่ American Medical Association ...

21/10/2021

MEDICAL   Medtech

[Rx Sharing] วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียชนิดแรกของโลก: ตอนที่1 ความสำคัญ การพัฒนา และการผลิตวัคซีน

โรคไข้มาลาเรียมียุงก้นปล่องเพศเมีย (female anopheles) เป็นพาหะ โดยจะใช้เวลาฟักโรคประมาณ 10-14 วัน ผู...

21/10/2021

MLT ORIGINAL   Rx Sharing

Enzyvant Receives FDA Approval for RETHYMIC (allogeneic processed thymus tissue-agdc), a One-Time Regenerative Tissue-Based Therapy for Pediatric Congenital Athymia

CAMBRIDGE, Mass. & BASEL, Switzerland, October 8, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Enzyvant today announced t...

21/10/2021

PRESS RELEASE   FDA Approval

EVENT

โครงการการประชุมวิชาการงาน Thailand Lab International 2021...

Schedule

2021-10-27

Place

Online

Speaker

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

       

งานประชุมวิชาการ 2nd TU Ed-Program ครั้งที่4 "Practical Point in Pulmonary Medicine"...

Schedule

2021-10-27

Place

Online : Live Webinar

Speaker

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       

งานประชุมวิชาการ "Fetal Echocardiography XII : Case-based Conference"...

Schedule

2021-10-28 - 2021-10-29

Place

Online : Zoom

Speaker

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th Asian Pacific Oncology Pharmacy Congress (APOPC2020/2021 Virtu...

Schedule

2021-10-28 - 2021-10-30

Place

Online : Video Conference

Speaker

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

Channel

[CPE Webinar] Management of Rational Drug Used in Covid-19 era in Pediatric

จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความจำเป็นต้องหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่สามารถป้องกันจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ดีนัก ตั้งแต่การสวมใส่หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาด และการได้รับวัคซีนป้องกันที่ยังให้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ได้ ซึ่งผู้ป่วยเด็กยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั่วไปอยู่ ได้แก่ อาการคออักเสบ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจมีลักษณะใกล้เคียงกับการแสดงออกของการติดเชื้อโควิด-19 เภสัชกรจึงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการประเมินอาการและการสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยเด็ก อีกทั้งการดูแลและป้องกันสุขภาพของผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการให้วัคซีน การดูแลและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก

#cpe #COVID-19 #children #RationalDrugUsed #Pediatric
12
4
[CMTE webinar] Circulating Extracellular Vesicles: Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia | 8 Oct 21 17:00-18:30

8 ตุลาคมนี้ 17:00 น. กับงาน CMTE เก็บหน่วยกิต “Circulating extracellular vesicles: pathophysiology and clinical implications in thalassemia” โดย ศาตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ ที่จะมาบรรยายให้ฟังเกี่ยวกับบทบาทของ extracellular vesicles ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พยาธิสภาวะการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และโรคหัวใจ รวมถึงวิธึคัดแยกคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์จาก extracellular vesicles

#cmte #cpe #thalassemia #extracellularVesicles #medtech #pathophysiology #ClinicalImplication
21
3
[MLT Scoop] Overcome challenges of the COVID-19 pandemic: Hospital &Thai Red Cross Blood Bank Perspective การปรับตัวของธนาคารเลือดยุคโควิด19

ในสถานการณ์ที่ความต้องการเลือดเท่าเดิม เเต่ปริมาณของผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง จึงส่งผลให้ธนาคารเลือดขาดเเคลนเลือดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย  มาร่วมเจาะลึกกับไลฟ์นี้ทั้งฝั่งโรงพยาบาล เเละสภากาชาดไทยว่ามีการจัดการเรื่องนี้ไปในเเนวทางไหน พร้อมอัพเดทขั้นตอนเเละวิธีการที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจโควิดก่อนบริจาคโลหิต การจัดสรรเลือด การทำงานที่ต้องปรับตามไกด์ไลน์ที่เข้ามาใหม่ เเละการตรวจวิเคราะห์ผลการติดเชื้อของเลือดในห้องปฎิบัติการ พลาดไม่ได้จริงๆ ! รายละเอียดตามด้านล่างนี้

#mltscoop #COVID-19 #vaccine #Bloodbank #ThaiRedCross #Hospital
8
1

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us