Trending Topic


การฝากครรภ์ช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

Érica C. Defilipo และคณะจาก Universidade Federal de Juiz de Fora ประเทศบราซิล ทำการศึกษาแบบ case-control study โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด จากนั้นเผยแพร่ลงใน Rev Paul Pediatr (2022; 40: e2020486) พบว่า มารดาที่เคยคลอดก่อนกำหนด ความรุนแรงขณะตั้งครรภ์ และการผ่าตัดคลอดเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด แต่การฝากครรภ์แ...

13/06/2022

MEDICAL OB/GYN

ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อเด็กและวัยรุ่นในยุค Omicron

ตรวจสอบวัคซีน Pfizer ต่อการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 ในเด็กและวัยรุ่นว่ามีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ Omicron หรือไม่...

14/06/2022

MEDICAL
COVID-19

[Rx Sharing] inspiratory flow meter กับการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาสูดพ่นทางปาก

ยารูปแบบสูดพ่นทางปาก ถือเป็นยารูปแบบสำคัญที่นำมาใช้เป็นยาหลักของการรักษาผู้ป่วยโรคหืด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) เนื่องจากยาออกฤทธิ์เฉพาะที่และรวดเ...

24/06/2022

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

Latest News

วัคซีนไข้เลือดออกยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 84%

วัคซีน TAK-003 ช่วยยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (virologically-confirmed...

30/06/2022

MEDICAL   Internal Medicine

tirzepatide ลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tirzepatide ช่วยให้ผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานมีน้ำหนักลดลงถึง 15 - 20% จากการให้ยาสัปดาห์ละ 1 ค...

29/06/2022

MEDICINE

อาการร้อนและเย็นจัดทำให้อัตราคลอดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น

การสัมผัสความร้อนและความเย็นจัดระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด...

29/06/2022

MEDICAL   OB/GYN

open-source AID ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 1

การใช้ระบบ automated insulin delivery (AID) แบบ open-source ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ปลอดภัยและมีปร...

29/06/2022

MEDICAL   Internal Medicine

EVENT

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคเบาหวานในยุค New Normal”...

Schedule

2022-07-08

Place

ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

Speaker

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

       

ประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 2 “Essential peripheral nerve block for common lower extremity ...

Schedule

2022-07-09

Place

Online

Speaker

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

       

การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ (Update in Endocrinology) ครั้งที่ 37...

Schedule

2022-07-20 - 2022-07-22

Place

ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

Speaker

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

       

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “Access to Diabetes Care”...

Schedule

2022-08-04 - 2022-08-05

Place

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

Speaker

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

       

Channel

[MLT Weekly] Ep.29 “LGBTQ+ และการดูแลสุขภาพ ตอนที่ 2” | 29 มิ.ย. 65

ประเทศไทยเองก็มีประชากร LGBTQ+ จำนวนมาก แต่คลินิกสุขภาพเพื่อเพื่อน ๆ ในกลุ่มนี้ยังมีไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งชาว LGBTQ+ หลาย ๆ ท่านก็อาจจะไม่กล้าไปปรึกษาในคลินิกสุขภาพเพศทั่วไป MLT Weekly สัปดาห์นี้ สูตินรีแพทย์ชื่อดังและเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ จะมาอธิบายการควรดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางเพศของชาว LGBTQ+ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่อาจจะตามมาค่ะ

#MLT-Weekly #MLT #LGBT #pride-month
16
0
[CMTE 6] Quality system for POCT: Blood Gas analyzer l 8 July 2022 12.00-13.30

8 ก.ค. นี้ เวลา 12.00 น. ขอเชิญ #นักเทคนิคการแพทย์ ทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CMTE ในหัวข้อ “Quality system for POCT: Blood Gas analyzer” ลงทะเบียนฟรี!

#QualityControl #PointOfCareTesting #Bloodgas #meditop #cmte
23
0
[CPE 15] Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics | 30 Jun 22 13.00-15.00

30 มิ.ย. นี้ ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CPE ร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแก้ปวดชนิด oral และ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น งานประชุมนี้ ฟรี! ดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลย

#mlt
36
11

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us