Trending Topic


[Rx Sharing] ปรากฏการณ์ตาเรืองแสงจากยา Favipiravir

ฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir) เป็นยาต้านไวรัสหลักที่ใช้รักษาโรค COVID-19 ในประเทศไทยตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใครอยากรู้จักยา favipiravir มากขึ้นว่ามีกลไกอย่างไร เลือกใช้อย่างไร และผลข้างเคียงเป็นอย่างไร ผู้แต่งเคยเขียน “ทำความรู้จักยาฟาวิพิราเวียร์ (favipira...

29/09/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

[Good Doctors] กาแฟกับการปวดศีรษะ

กาแฟหรือคาเฟอีนเป็นหนึ่งในสารที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) ซึ่งออกฤทธิ์ต้านตัวรับอะดีโนซีน (adenosine antagonist receptor) ทำให้เมื่อดื่มกาแฟแล้วจะไม่เพลียหรือล้า ช่วยลดการง่วง...

08/10/2021

MLT ORIGINAL
Good Doctors

[Rx Sharing] การใช้ยาสูดพ่นทางจมูกในผู้ป่วย Allergic Rhinitis อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ผลจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; SARS-CoV-2) ทำให้ยาอีกรูปแบบหนึ่งที่พูดถึงมากขึ้นในวงกว้าง และพัฒนาเพื่อนำมาใช้ดูแลคนไข้ทั้งในเรื่องของการป้องกัน รักษ...

13/10/2021

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

[Good Doctors] การรักษาโรคจมูกอักเสบไม่ใช่ภูมิแพ้ (Nonallergic Rhinitis) - Part II

การรักษา NAR (1) ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องโรคที่เป็นแก่ผู้ป่วย รวมทั้งการป้องกันสิ่งกระตุ้นและควบคุมสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันกับการให้คำแนะนำผู้ป่วย AR (2) การรักษาด้วยยา การรัก...

15/10/2021

MLT ORIGINAL
Good Doctors

พบหลักฐานยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอายุของความสามารถในการกำจัดยาของตับในผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก

คณะวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ Akihiro Hisaka จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ได้ศึกษาความสามารถในการกำจัดยาของตับที่เปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ด้วยการบูรณาการและวิเคราะ...

08/10/2021

PRESS RELEASE
Research Findings

สวีเดน-เดนมาร์ก ระงับฉีดวัคซีน Moderna แก่กลุ่มคนอายุน้อย

วันที่ 6 ต.ค. 2021 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หน่วยงานสาธารณสุขประเทศสวีเดนประกาศมาตรการป้องกันโดยให้ระงับการฉีดวัคซีน COVID-19 ของ Moderna ในกลุ่มคนที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1991 หรือคนอายุต่ำกว่า 30 ปี ส...

07/10/2021

MEDICAL
COVID-19

[Good Doctors] อัตราการฆ่าตัวตายที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ COVID-19

การเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ WHO (The World Health Organization) ให้ความสำคัญ ผู้เสียชีวิตทุก 100 คนมี 1 คนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย กลุ่มคนอายุ 15 - 29 ปีที่เสียชีวิตมีส...

04/10/2021

MLT ORIGINAL
Good Doctors

ผู้ป่วยในที่ตรวจโดยแพทย์ part-time มีอัตราการเสียชีวิตสูง

Hirotaka Kato จาก Graduate School of Health Management, Keio University และ Yusuke Tsugawa รองศาสตราจารย์จาก University of California, Los Angeles ร่วมกับคณะวิจัยจาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมร...

04/10/2021

MEDICAL

[Good Doctors] การรักษาโรคจมูกอักเสบไม่ใช่ภูมิแพ้ (Nonallergic Rhinitis) - Part I

โรคจมูกอักเสบทั้งที่เกิดจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis; AR) และที่ไม่ได้เกิดจากภูมิแพ้ (nonallergic rhinitis; NAR) เป็นโรคที่พบบ่อย ประชากรทั่วไปพบได้ร้อยละ 20 – 40 ในเวชปฏิบัติทั่วไป ผู้ป่วยที่มาด้วย...

07/10/2021

MLT ORIGINAL
Good Doctors

Latest News

“AutoDVT” เครื่องมือ AI วินิจฉัย DVT สำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญ

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (deep vein thrombosis; DVT) บริเวณรยางค์ล่างเป็นภาวะที่อันตร...

21/10/2021

MEDICAL   Medtech

“Recover X” แพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก – spin out จาก AMA

“Health2047” บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใน Silicon Valley ซึ่งมีฐานอยู่ที่ American Medical Association ...

21/10/2021

MEDICAL   Medtech

[Rx Sharing] วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียชนิดแรกของโลก: ตอนที่1 ความสำคัญ การพัฒนา และการผลิตวัคซีน

โรคไข้มาลาเรียมียุงก้นปล่องเพศเมีย (female anopheles) เป็นพาหะ โดยจะใช้เวลาฟักโรคประมาณ 10-14 วัน ผู...

21/10/2021

MLT ORIGINAL   Rx Sharing

Enzyvant Receives FDA Approval for RETHYMIC (allogeneic processed thymus tissue-agdc), a One-Time Regenerative Tissue-Based Therapy for Pediatric Congenital Athymia

CAMBRIDGE, Mass. & BASEL, Switzerland, October 8, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Enzyvant today announced t...

21/10/2021

PRESS RELEASE   FDA Approval

EVENT

โครงการการประชุมวิชาการงาน Thailand Lab International 2021...

Schedule

2021-10-27

Place

Online

Speaker

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

       

งานประชุมวิชาการ 2nd TU Ed-Program ครั้งที่4 "Practical Point in Pulmonary Medicine"...

Schedule

2021-10-27

Place

Online : Live Webinar

Speaker

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       

งานประชุมวิชาการ "Fetal Echocardiography XII : Case-based Conference"...

Schedule

2021-10-28 - 2021-10-29

Place

Online : Zoom

Speaker

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th Asian Pacific Oncology Pharmacy Congress (APOPC2020/2021 Virtu...

Schedule

2021-10-28 - 2021-10-30

Place

Online : Video Conference

Speaker

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

Channel

[CPE Webinar] Management of Rational Drug Used in Covid-19 era in Pediatric

จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความจำเป็นต้องหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่สามารถป้องกันจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ดีนัก ตั้งแต่การสวมใส่หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาด และการได้รับวัคซีนป้องกันที่ยังให้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ได้ ซึ่งผู้ป่วยเด็กยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั่วไปอยู่ ได้แก่ อาการคออักเสบ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจมีลักษณะใกล้เคียงกับการแสดงออกของการติดเชื้อโควิด-19 เภสัชกรจึงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการประเมินอาการและการสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยเด็ก อีกทั้งการดูแลและป้องกันสุขภาพของผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการให้วัคซีน การดูแลและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก

#cpe #COVID-19 #children #RationalDrugUsed #Pediatric
12
4
[CMTE webinar] Circulating Extracellular Vesicles: Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia | 8 Oct 21 17:00-18:30

8 ตุลาคมนี้ 17:00 น. กับงาน CMTE เก็บหน่วยกิต “Circulating extracellular vesicles: pathophysiology and clinical implications in thalassemia” โดย ศาตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ ที่จะมาบรรยายให้ฟังเกี่ยวกับบทบาทของ extracellular vesicles ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พยาธิสภาวะการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และโรคหัวใจ รวมถึงวิธึคัดแยกคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์จาก extracellular vesicles

#cmte #cpe #thalassemia #extracellularVesicles #medtech #pathophysiology #ClinicalImplication
21
3
[MLT Scoop] Overcome challenges of the COVID-19 pandemic: Hospital &Thai Red Cross Blood Bank Perspective การปรับตัวของธนาคารเลือดยุคโควิด19

ในสถานการณ์ที่ความต้องการเลือดเท่าเดิม เเต่ปริมาณของผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง จึงส่งผลให้ธนาคารเลือดขาดเเคลนเลือดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย  มาร่วมเจาะลึกกับไลฟ์นี้ทั้งฝั่งโรงพยาบาล เเละสภากาชาดไทยว่ามีการจัดการเรื่องนี้ไปในเเนวทางไหน พร้อมอัพเดทขั้นตอนเเละวิธีการที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจโควิดก่อนบริจาคโลหิต การจัดสรรเลือด การทำงานที่ต้องปรับตามไกด์ไลน์ที่เข้ามาใหม่ เเละการตรวจวิเคราะห์ผลการติดเชื้อของเลือดในห้องปฎิบัติการ พลาดไม่ได้จริงๆ ! รายละเอียดตามด้านล่างนี้

#mltscoop #COVID-19 #vaccine #Bloodbank #ThaiRedCross #Hospital
8
1

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us