Trending Topic


ไข้เลือดออก โรคร้ายใกล้ตัวจากยุงลาย

ไข้เลือดออก (dengue fever) เป็นโรคที่ระบาดได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น ใน พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรคพบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 9,084 คน เสียชีวิต 6 คน กลุ่มที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 5-14 ปี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือรับการรักษาตัวที่ล่าช้า...

19/07/2022

MEDICAL


มาตรการการระบายอากาศของคลินิกและสถานพยาบาลในช่วง COVID-19

ประเมินการควบคุมการระบายอากาศในคลินิกและสถานพยาบาลในช่วงการระบาดของ COVID-19...

14/07/2022

MEDICAL

[Rx Sharing] Medication Reconciliation เครื่องมือที่เรียบง่าย แต่ทรงประสิทธิภาพในการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา

การประสานรายการยา หรือที่รู้จักกันในชื่อ Medication Reconciliation เป็นกระบวนการที่เปรียบเทียบ และประสานรายการยาของผู้ป่วยในช่วงรอยต่อของการรักษา โดยการจัดทำข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่จริงในปัจจุบ...

01/08/2022

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

ยาลดน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของการเป็นโรคตาที่สัมพันธ์กับอายุ

metformin ช่วยลดความเสี่ยงของ OAG / insulin และ sulfonylurea ช่วยลดความเสี่ยงของ AMD

26/07/2022

MEDICAL
Internal Medicine : Diabetology

การรักษาโรคตาแบบ anti-VEGF therapy เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ผู้ป่วย RVO ที่รักษาด้วย anti-VEGF therapy ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง all-cause mortality เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็น RVO...

14/07/2022

MEDICAL
Ophthalmology

PDE4B inhibitor ตัวใหม่มีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วย IPF

กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ PDE4B inhibitor เป็นเวลา 12 สัปดาห จะช่วยยับยั้งไม่ให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลงได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับยาหลอก...

01/08/2022

MEDICAL
Internal Medicine : Respiratory medicine / Pulmonology

ไม่พบประสิทธิภาพของ metformin ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด

adjuvant metformin ไม่ช่วยยืดระยะเวลาปลอดโรค (invasive disease-free survival) หลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม...

02/08/2022

MEDICAL
OB/GYN : All

[Medtech Experts] มัดตัว “คนร้าย” ให้อยู่หมัดด้วยหลักฐานทาง “นิติวิทยาศาสตร์”

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่านำหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้พิจารณาคดีได้อย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร ขั้นตอนและกระบวนการเป็นอย่างไร และมีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ในบทความ มัดตัว “คนร้าย” ให้อยู่หมัดด้วยหลักฐา...

03/08/2022

MLT ORIGINAL
Medtech Experts

Latest NewsMIT – พัฒนาอุปกรณ์อัลตราซาวด์ชนิดสวมใส่

wearable device ชนิดแผ่นแปะขนาด 2 x 3 ซม. ให้ภาพอัลตราซาวด์ความละเอียดสูงแบบ real-time เป็นเวลา 48 ช...

11/08/2022

MEDICAL   Medtech

AI ระบุ subtype ของโรคอัลไซเมอร์

โรคสมองฝ่อในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (AD) เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม (cognitive decline) และ topological s...

10/08/2022

MEDICAL   Neurology

EVENT

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 21" (21st HIV / AIDS Workshop 2...

Schedule

2022-08-27 - 2022-08-28

Place

Online : Virtual Conference

Speaker

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

       

Channel

[CPE 13] การดูแลรักษาท้องผูกเรื้อรังอย่างไรให้ได้ผลดีเเละปลอดภัย | 7.05.2022 11:00-12:00

ท้องผูกเป็นครั้งคราวนั้นเป็นอาการที่พบได้บ่อย แต่หากเกิดเป็นภาวะท้องผูกเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากความเครียดหรือปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยก็อาจส่งผลกระทบการทำงานในชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้ จึงขอเชิญเภสัชกรทุกท่านเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์เก็บหน่วยกิต CPE เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัย การแบ่งประเภทภาวะท้องผูกเรื้อรัง และสามารถเลือกจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ลงทะเบียนฟรี!ดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้ได้เลย

#mlt #ท้องผูก #เรื้อรัง #cpe
65
6
[CMTE 6] Quality system for POCT: Blood Gas analyzer l 8 July 2022 12.00-13.30

8 ก.ค. นี้ เวลา 12.00 น. ขอเชิญ #นักเทคนิคการแพทย์ ทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CMTE ในหัวข้อ “Quality system for POCT: Blood Gas analyzer” ลงทะเบียนฟรี!

#QualityControl #PointOfCareTesting #Bloodgas #meditop #cmte
87
43
[CPE 15] Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics | 30 Jun 22 13.00-15.00

30 มิ.ย. นี้ ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CPE ร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแก้ปวดชนิด oral และ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น งานประชุมนี้ ฟรี! ดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลย

#mlt
40
12

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us